Poniedziałek - Piątek
godz:  7:30 - 18:00

Rejestracja

tel - 56 642 79 70


>> Pobierz instrukcję


 ❗️❗️❗️ W trosce o największe bezpieczeństwo naszych Pacjentów stosujemy następujące rozwiązania:

1. PREFEROWANĄ FORMĄ KONTAKTU JEST REJESTRACJA 🌎 INTERNETOWA LUB ☎️ TELEFONICZNA: 56 642 79 70 lub 56 642 79 71 od godz. 7:15 do 18:00, a podstawową formą wizyty lekarskiej jest TELEPORADA.

🌟 W sytuacji, kiedy konsultacja będzie niezbędna, Pacjent zostanie umówiony do lekarza na konkretną godzinę,

🌟 Prosimy o przyjście na wizytę nie wcześniej niż w wyznaczonym terminie,

🌟 Na terenie przychodni OBOWIĄZUJE zakrywanie ust i nosa,

🌟 Na wizytę Pacjenci przychodzą bez osób towarzyszących, w razie potrzeby z jednym opiekunem,

🌟 Pacjenci, którzy pojawią się pod przychodnią osobiście, będą poddani dokładnemu wywiadowi i na jego podstawie i/lub decyzji lekarza Pacjent zostanie poinformowany o dalszych krokach,

🌟 Wejście do punktu pobrań wyłącznie głównym wejściem od strony ul. Klasztornej,

🌟 Pacjent, który decyzją fachowego personelu wejdzie na teren przychodni zostanie poddany dokładnej dezynfekcji rąk,

2. TELEPORADY BĘDĄ PAŃSTWU UDZIELANE W ⏰ GODZINACH FUNKCJONOWANIA PRZYCHODNI OD 8:00 DO 18:00

3. PRZEDŁUŻANIE RECEPT, SKIEROWANIA, INNE DOKUMENTY ZGŁASZAMY 📞 TELEFONICZNIE

 

W przypadku zmiany numeru telefonu, prosimy o tym fakcie poinformować przychodnię. W przeciwnym przypadku niemożliwe będzie udzielenie teleporady.

W celu zapisania się do przychodni prosimy o wypełnienie kompletu deklaracji wyboru do POZ. Deklaracje można wypełnić i wypełnione złożyć do specjalnej skrzynki umiejscowionej przy wejściu do przychodni od strony podwórka.

 

O G Ł O S Z E N I E

o zamiarze brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej

bez możliwości odtworzenia danych

 

Centrum Medyczne Jedynka Sp. z o.o. ul. Klasztorna 9/11, 86-300 Grudziądz informuje, że brakowaniem objęta będzie indywidualna dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami Przychodni w latach: do 1997 oraz 1999 roku, w którym dokonano ostatniego wpisu (dokumentacja z 1997 dotyczy dzieci).

Dokumentacja przewidziana do zniszczenia może zostać wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez niego upoważnionej na pisemny wniosek złożony do dnia 30 września 2020 r. w Rejestracji przychodni.

Po tym terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta którego dotyczyła.

Wszelkich informacji dotyczących odbioru dokumentacji planowanej do zniszczenia można uzyskać pod nr telefonu 56 642 79 70-71 lub 56 642 79 94, 56 642 79 95.

Podstawa prawna:

- art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 849)

- § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015, poz. 2069 ze zmianami Dz.U. 2020 r. poz. 666)

 
Pacjenci, którzy zgłosili przynależność do naszego POZ mogą skorzystać z porad telefonicznych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego zachęcamy do skorzystania z rejestracji telefonicznej i funkcjonalności teleporady. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta ze swoim lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Teleporada jest traktowana na równi z wizytą w gabinecie lekarskim, a pacjent ma możliwość otrzymania e-recepty lub zwolnienia lekarskiego. Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne zapraszamy do osobistej wizyty w naszej przychodni.
 

 

E-recepty

 

Szanowni Państwo, informujemy, że nasza placówka stawiając na nowoczesne rozwiązania, oferuje możliwość otrzymywania recept w formie elektronicznej, tzw. e-recepty.

Jest to rozwiązanie, które działa już od dawna w wielu krajach Europy. E-recepta zawiera czytelne informacje dla pracownika apteki, co zmniejsza ryzyko wydania pacjentowi nieprawidłowego leku. Przepisane leki mogą być wybiórczo realizowane w różnych aptekach.

Przychodnia realizuje programy profilaktyczne w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia dla kobiet i mężczyzn w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, jak również w zakresie profilaktyki gruźlicy dla osób pełnoletnich. Informacji o programach udzielają lekarze poz oraz pielęgniarki środowiskowo – rodzinne.

Ponadto Przychodnia realizuje program profilaktyczny w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy dla kobiet w przedziale wiekowym 25 – 59 lat. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 56 642 79 85 lub osobiście w gabinecie nr 18.

Kobiety w ciąży objęte są również opieką naszych pielęgniarek i położnych. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 56 642 79 84 lub osobiście w gabinecie nr 18.

Centrum Medyczne Jedynka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu informuje, że dokumentacja medyczna pacjentów wytworzona przez Centrum Medyczne Jedynka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, którym udzielano świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny szkolnej do 31.12.2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr 1, 2 i 3 oraz Gimnazjum nr 6, 7 i 8 w Grudziądzu, jest przechowywana pod adresem ul. Klasztorna 9-11 w Grudziądzu.

­