Poniedziałek - Piątek
godz:  7:30 - 18:00

Rejestracja

tel - 56 642 79 70


>> Pobierz instrukcjęPrzychodnia Jedynka udziela odpłatnych świadczeń w zakresie badań ogólnych oraz stomatologii.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 56 642 79 79 lub 56 642 79 88 (stomatologia) oraz osobiście w gabinecie nr 12 lub 32 (stomatologia).

Ponadto istnieje możliwość wykonania odpłatnych badań USG w Pracowni Sonomed, jak również badań laboratoryjnych w laboratorium Vitalabo.

Badania USG:
gabinet nr 14
tel. tel. 56 642 79 81,  664 284 039

Badania laboratoryjne:
Laboratorium Vitalabo – gabinet nr 31, tel. 728 910 713

­