Poniedziałek - Piątek
godz:  7:30 - 18:00

Rejestracja

tel - 56 642 79 70


>> Pobierz instrukcję


 

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne niefinansowane ze środków publicznych usługi / komercyjne w Przychodni Jedynka:

 

l.p.

Świadczenie zdrowotne/ usługa

opłata (zł)

1.

Iniekcja dożylna

15,00

55,00 – w domu pacjenta*

2.

Iniekcja domięśniowa, podskórna

10,00

50,00 – w domu pacjenta*

3.

Próby uczuleniowe

10,00

4.

Poziom cukru we krwi (glukometr)

4,00

5.

Pobranie krwi

4,00

44,00 – w domu pacjenta*

6.

Wymaz z gardła, nosa

4,00

7.

Założenie lub zmiana opatrunku

15,00

8.

Zdjęcie szwów

15,00

9.

Inhalacja aparatem, z ustnikiem lub maseczką

30,00

10.

Inhalacja

5,00

11.

EKG spoczynkowe bez opisu

25,00

12.

Stawianie baniek

60,00

13.

Pomiary: RR

 wagi

 temperatury

5,00

5,00

5,00

 

14.

 

Badanie lekarskie:

-internista

-pediatra

-lekarz rodzinny

100,00

150,00 – w domu pacjenta*

15.

Badanie lekarskie - ginekolog

100,00

16.

Transport sanitarny

2,60/km

50,00/godz.

80,00/godz. za przewóz
z sanitariuszem

17.

Wydawanie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich **

100,00

18.

Wpisanie szczepienia do Międzynarodowej Książeczki Szczepień

5,00

19.

Holter ciśnieniowy

100,00

20.

EKG mobilne

50,00

 
*- po wcześniejszym uzgodnieniu w gabinecie zabiegowym
** - orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;
- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
(na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

­