Poniedziałek - Piątek
godz:  7:30 - 18:00

Rejestracja

tel - 56 642 79 70


>> Pobierz instrukcjęGodziny otwarcia:
wtorek godz. 11.00 – 12.00 (oraz zgodnie z harmonogramem pracy w szkołach)

gabinet nr 6

tel. 56 642 79 72


Przychodnia Jedynka udziela świadczeń w zakresie medycyny szkolnej, w ramach której udzielana jest profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, pomoc przedlekarska w przypadku nagłych zachorowań i urazów, czy też grupowa profilaktyka fluorkowa. Opieką naszej przychodni objęci są uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Świadczenia udzielane są zarówno w szkole, jak i w siedzibie przychodni.


Maria Jasińska – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

­