Skip to main content
  • Cennik

    Cennik

Cennik usług komercyjnych


Iniekcja domięśniowa, podskórna

30,00

80,00 – w domu pacjenta*

Poziom cukru we krwi (glukometr)

8,00

Pobranie krwi

10,00

60,00 - w domu pacjenta

Wymaz z gardła, nosa

8,00

Założenie lub zmiana opatrunku

30,00

Zdjęcie szwów

30,00

EKG spoczynkowe bez opisu

40,00

Pomiar RR

10,00

Pomiar masy ciała

5,00

Pomiar temperatury ciała

5,00

Badanie lekarskie w poradni POZ

200.00

Badanie lekarskie w poradni POZ dla pacjentów Przychodni Jedynka w dni świąteczne

180.00

Transport sanitarny

3,50/km

80,00/godz.

100,00/godz. za przewóz z dodatkową pomocą przy transporcie

Wydawanie orzeczeń i zaświadczeń lekarskich **

100,00

EKG mobilne *

100,00

Holter ciśnieniowy *

200,00

Testy kasetkowe
Strep test (typ A)
30,00
CRP półilościowy
30,00
COMBO 4W1 (RSV, grypa A/B, COVID-19)
30,00

*- po wcześniejszym uzgodnieniu w gabinecie zabiegowym
**- orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.