Skip to main content
  • Medycyna szkolna
    Poradnia POZ

    Medycyna szkolna

Godziny pracy


Przychodnia Jedynka udziela świadczeń w zakresie medycyny szkolnej, w ramach której udzielana jest profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, pomoc przedlekarska w przypadku nagłych zachorowań i urazów, czy też grupowa profilaktyka fluorkowa. Opieką naszej przychodni objęci są uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Świadczenia udzielane są zarówno w szkole, jak i w siedzibie przychodni.

Środa
14:00 - 15:20
Gabinet
6

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu

Formą kontaktu telefonicznego jest bezpośrednia rozmowa telefoniczna. Prosimy o niewysyłanie SMS-ów i nienagrywanie komunikatów głosowych, gdyż nie są weryfikowane.

Pielęgniarki pracujące w gabinecie medycyny szkolnej


Maria Jasińska
pielęgniarka dyplomowana, pielęgniarka medycyny szkolnej