Skip to main content
  • Położne
    Poradnia POZ

    Położne

Godziny pracy położnych
środowiskowo - rodzinnych


Poniedziałek
8.00 - 18.00
Wtorek
8.00 - 18.00
Środa
8.00 - 18.00
Czwartek
8.00 - 18.00
Piątek
8.00 - 18.00

Położne środowiskowo-rodzinne pracują na terenie przychodni oraz w miejscu zamieszkania pacjentów.

Gabinet
12
Telefon do położnych środowiskowo - rodzinnych

Formą kontaktu telefonicznego jest bezpośrednia rozmowa telefoniczna. Prosimy o niewysyłanie SMS-ów i nienagrywanie komunikatów głosowych, gdyż nie są weryfikowane.

Nasze położne środowiskowo - rodzinne


Janina Łyczko
Położna, Licencjat Położnictwa, Specjalista Pielęgniarstwa Położniczego, Certyfikowany Doradca Laktacyjny
mgr Iwona Tobolska
icencjat Położnictwa, Specjalista Pielęgniarstwa Ginekologicznego, Specjalista Pielęgniarstwa Rodzinnego dla Położnych, Edukacja i Wsparcie w Laktacji