Skip to main content
 • RODO
  Komunikaty

  RODO

DANE OSOBOWE – INFORMACJE DLA PACJENTÓW

 1. Administratorem danych osobowych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Przychodni Jedynka jest Centrum Medyczne Jedynka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu.
 2. Dane osobowe pacjentów wykorzystywane są do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, medycyny pracy oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych pacjentów odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz pozostałych przepisów regulujących udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 4. Dane osobowe pacjenta zawarte w dokumentacji medycznej są udostępniane uprawnionym podmiotom na zasadach i w sposób określony w przepisach art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Ponadto odbiorcami danych osobowych pacjentów mogą być organy państwowe, podmioty współpracujące z nami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, obsłudze spraw informatycznych, księgowych i prawnych.
 5. Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane w okresie, w którym udzielane będą świadczenia zdrowotne, jak również dane te będą przechowywane przez okres, który określony jest w obowiązujących przepisach dotyczących okresu przechowywania dokumentacji medycznej.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych pacjentom przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych;
 • prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub są niezupełne;
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
 • prawo do przenoszenia danych, czyli uzyskania swoich danych osobowych lub wskazania innego administratora, któremu należy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe;
 • prawo sprzeciwu, czyli sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Skorzystanie z konkretnego uprawnienia może być ograniczone lub wyłączone, w szczególności w zależności od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz od celu ich przetwarzania.

 1. W przypadku braku podania danych osobowych nie będzie możliwe skorzystanie z jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych udzielanych w Przychodni Jedynka.
 2. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych pacjentów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 4. Dane kontaktowe:

Centrum Medyczne Jedynka sp. z o.o.

Ul. Klasztorna 9/11   86-300 Grudziądz
Tel. (56) 642 79 95
Tel./fax (56) 462 16 88
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.