Skip to main content
 • Przychodnia Jedynka

  Historia najstarszej przychodni w mieście

  Najstarsza przychodnia miasta, zlokalizowana w historycznym miejscu Grudziądza - przy ulicy Klasztornej.
  Znana wszystkim mieszkańcom od wielu lat.

Historia przychodni "Jedynka"

Centrum Medyczne Jedynka wypełnia swą bardzo ważną społecznie rolę dla miasta, troszcząc się o zdrowie jego mieszkańców. Mieszcząc się przy ulicy Klasztornej, znajduje się w historycznych granicach miasta Grudziądza, na dawnej drodze wewnętrznej, gdzie już od średniowiecza kwitło życie publiczne i handel. Także obecnie znajdując się w ścisłym centrum Starego Miasta, jest doskonale skomunikowane, by służyć pacjentom z najdalszych punktów naszego miasta.
Sam budynek, w którym mieści się przychodnia lekarska, wpisuje się w wielowiekową historię miasta. Fragmenty muru od strony wschodniej, składającego się na parter budynku, stanowią część muru obronnego pochodzącego z XV wieku, skąd biegło połączenie z najokazalszą z bram dawnego Grudziądza – Bramą Toruńską. Z końcem XVIII w. w budynku funkcjonowała komendantura pruskiego garnizonu, w której jakiś czas przebywała pruska rodzina królewska, uciekając przed Napoleonem.

W pierwszej połowie XIX w. budynek przeznaczono na potrzeby szkolne, mieszcząc w nim szkołę rzemiosła oraz średnią szkołę dla dziewcząt. W ostatnim dwudziestoleciu XIX w. w budynku umieszczono zbiory Grudziądzkiego Towarzystwa Starożytności oraz działały tymczasowe biura Urzędu Miejskiego po pożarze ratusza. Od początku XX wieku w budynku przywrócono działalność szkolną. Działały tu takie szkoły jak Królewska Szkoła Budowy Maszyn, Szkoła Handlowa oraz Szkoła Powszechna im. Działyńskich. W okresie międzywojennym działał tu także Urząd Pracy. Budynek przetrwał II Wojnę Światową i umieszczono w nim SP nr 7. Następnie swoją siedzibę miał tu Klub Nauczycielski „Kaganek”.

Od 1993 roku prowadzona jest działalność medyczna:
 • W latach 1993-1998 – Przychodnia lekarska nr 3,
 • Uchwałą Rady Miasta Grudziądza połączono przychodnie lekarskie i utworzono od 01.01.1999 r. Zespół Przychodni Lekarskich nr 1, obejmujący trzy przychodnie, których administracja mieściła się przy ul. Klasztornej,
 • Od stycznia 2002 r. w związku z komercjalizacją powstał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jedynka, który z czasem zmienił nazwę na obecną,
 • Pierwszym dyrektorem i założycielem Centrum Medycznego był lek. med. Jerzy Prytuła – Pediatra – Neurolog,
 • Od 2007 roku do chwili obecnej dyrektorem przychodni jest mgr Joanna Marcińska-Prytuła.
Przystąp do przychodni