Skip to main content

Informujemy, że wdrożyliśmy rozwiązanie KS-EDM Suite, umożliwiające udostępnianie i wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Tym samym placówka spełnia wymagania techniczne stawiane świadczeniodawcom przez Ministerstwo Zdrowia w ramach zasad i najlepszych praktyk udostępniania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.