Skip to main content

 Centurm medyczne koordynator poz

W ramach świadczonych przez nas usług w trosce o dobro naszych pacjentów nasi wybrani pracownicy realizują funkcję koordynatora. Koordynator, realizując zadania związane z budowaniem relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces leczenia pacjenta, porządkuje ścieżkę pacjenta w systemie opieki zdrowotnej.

Realizowana w ten sposób kompleksowa opieka zdrowotna polega między innymi na:

  1. Przedstawieniu szerokiej oferty badań profilaktycznych, z których pacjent może skorzystać.
  2. Ustalaniu terminów realizacji badań profilaktycznych.
  3. Monitorowaniu przygotowania dokumentacji medycznej w tym troska o jej kompletność.
  4. Nawiązaniu kontaktu z pacjentem i jego rodziną w procesie leczenia.
  5. Pomocy w ustalaniu terminów realizacji opieki zdrowotnej u lekarza specjalisty.
  6. Udzieleniu niezbędnych informacji dotyczących organizacji pracy