Skip to main content

Pacjenci, którzy zgłosili przynależność do naszego POZ mogą skorzystać z porad telefonicznych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego zachęcamy do skorzystania z rejestracji telefonicznej i funkcjonalności teleporady. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta ze swoim lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Teleporada jest traktowana na równi z wizytą w gabinecie lekarskim, a pacjent ma możliwość otrzymania e-recepty lub zwolnienia lekarskiego. Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne zapraszamy do osobistej wizyty w naszej przychodni.